Over Precious We Care

Precious We Care is een professionele, groeiende thuiszorgorganisatie welke opgericht is in 2016, te Almere.

"Precious We Care thuiszorg organisatie maakt het verschil."

Wij dragen cliënten een warm hart toe en verwelkomen hen in ons diverse klantenbestand. Precious We Care werkt met een professioneel team, die te allen tijde klaarstaat om u te voorzien in uw wensen en zorgbehoeften.

Missie

Precious We Care is een kleine organisatie die zorg en begeleiding biedt aan iedereen die het nodig heeft. Ook in de laatste levensfase. Uitgangspunten bij de zorg en begeleiding zijn betrouwbaarheid, empathie, complementaire zorg en duidelijke communicatie. Onze missie is mensen zodanig te ondersteunen, zodat zij zolang mogelijk de eigen regie kunnen behouden. In de laatste levensfase bieden wij begeleiding bij het nemen van afscheid en daarnaast dagen wij uit tot het creëren en genieten van mooie momenten.

"Naast de cliënt hebben wij ook oog voor de naasten."

Precious We Care Thuiszorg is een betrouwbare en klantvriendelijke zorgorganisatie, waarin de cliënt en het bieden van liefdevolle zorg centraal staan. Vanuit de (zorg)behoeften en specifieke wensen van de cliënt en hun naasten wordt er zorg-op-maat aangeboden. Onze zorg is gericht op het vergroten en stimuleren van de zelfredzaamheid en zowel het welzijn van onze cliënten.


Onze medewerkers hanteren een professionele, deskundige en empathische werkwijze, waarbij er rekening wordt gehouden met de culturele en religieuze achtergrond van onze cliënten. Uiteraard staat integer handelen hoog bij ons in het vaandel.

Visie

Precious We Care biedt zorg-op-maat aan waarbij de cliënt en hun naasten centraal staan. Onze focus ligt op persoonlijke betrokkenheid waarin het onderlinge laagdrempelige contact bijdraagt aan een prettige en veilige samenwerking.

De zorgverleners van Precious We Care zijn professioneel, deskundig en hanteren een empathische werkwijze, waarbij er rekening wordt gehouden met de culturele en religieuze achtergrond van onze cliënten.

Bij Precious We Care bieden wij als aanvulling complementaire zorg aan, waarbij de verbinding tussen lichaam en geest centraal staat. Het stimuleren van de zelfredzaamheid, het beperken van de eenzaamheid en het algehele welbevinden van onze cliënten vinden wij uiterst belangrijk.

Precious We Care is een organisatie waar de talenten van onze medewerkers tot bloei komen en worden ingezet om cliënten aan het roer te laten staan. Wij streven naar verbinding die een brug slaat tussen onze medewerkers, cliënten en hun naasten, zodat liefdevolle zorg en begeleiding voor onze cliënten mogelijk wordt gemaakt.


Onze garanties

Bij Precious We Care garanderen wij dat:

  • Uw wensen en behoeften centraal staan.
  • U de zorg krijgt die ú nodig heeft.
  • Er professioneel ,deskundig en gedreven personeel bij u komt.
  • Er altijd een intakegesprek plaatsvindt om samen met u uw hulpvraag in kaart te brengen.
  • U en uw eerste contactpersoon ten alle tijden inzage hebben in uw zorgdossier.
  • Wij oog en een luisterend oor hebben voor u en uw naasten.

Binnen onze organisatie streven wij ernaar de beste zorg te bieden, rekening houdend met uw wensen en behoeften. Wij betreden uw leefomgeving met respect en zijn ons van bewust dat wij te gast zijn om professionele zorg te bieden in uw vertrouwde omgeving.

Precious We Care hanteert voor alle cliënten met een Nederlandse ziektekostenverzekering de tarieven conform afspraken met de verzekeraars. De kosten worden door uw zorgverzekeraar vergoedt.

Precious We Care - Kwaliteit leveren in een vertrouwde omgeving.

Let op!
De hoogte vergoeding is altijd na goedkeuring van uw ziektekostenverzekering.

Klacht

Wij willen u zo goed mogelijk passende zorg bieden. Mocht u niet tevreden zijn over onze zorgverlening, dan horen wij dat graag.

Wij vragen u om dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende zorgverlener. Een open gesprek kan vaak al een goede oplossing bieden. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de zorgverlener via 06 – 39403134.

Contact met ons

Precious We Care
PreciousWe Care
De Steiger 74A / 1351 AE Almere
info@preciouswecare.nl

Contactformulier